Tuesday, November 22, 2016

این اولین پست این وبلاگه و بیشتر جنبه آزمایشی و آشنایی با محیط بلاگر داره
به هر حال اگر خریدار شکرید
اگر شغل شما به ترتیبی با ماده اولیه شکر در ارتباطه
اگر به ترتیبی شغل شما با ماده اولیه اسید سیتریک در ارتباطه
اگر خریدار اسید سیتریک هستید
اگر به ترتیبی با گیاه استویا و شکر قهوه ای سر و کار دارید
از این به بعد این وبلاگ رو دنبال کنید
با ما باشید با تازه های شکر و شیرین کننده ها

No comments:

Post a Comment